Predstavitev podjetja

Podjetje   NENSI d.o.o.   so ustanovila   vodilna podjetja na področju oskrbe slovenskega trga s farmacevtskimi izdelki s ciljem zagotoviti enotno in nedvoumno identifikacijo vsakega izdelka, ki nastopa na slovenskem trgu oskrbe lekarn, zdravstvenih domov, bolnišnic in sorodnih dejavnosti. 

 

Z bazo podatkov o izdelkih NENSI (baza NENSI) vzpostavljamo enotno šifro vsakega izdelka, ki nastopa v prometu v lekarniški in širši zdravstveni dejavnosti na slovenskem trgu ter prek nje zagotavljamo njegovo enolično identifikacijo v slovenskem prostoru.

 

Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih:

  • NENSI 7-mestna numerična šifra,
  • kratek naziv,
  • oznaka enote mere in
  • oznaka proizvajalca.

Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi partnerskih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj). 

 

Naša dejavnost je neprofitna. Financiramo se s prispevki vseh zainteresiranih podjetij/zavodov/ustanov, morebitne presežke pa vlagamo v povečevanje obsega in kvalitete naših storitev.

Najava zbiranja podatkov za MP - medicinske pripomočke

09.03.2020

Zaradi sprememb v zakonodaji, ki se navezuje na medicinske pripomočke in pričnejo veljati 26.5.2020 - veza Uredba (EU) 2017/745 (MDR) ter 26.5.2022 – veza 2017/746 (IVDR) bodo začela veljati nova pravila, ki urejajo trgovanje z medicinskimi pripomočki. Več »