Aktualno

Objava Navodil za uporabo (PIL), Povzetkov glavnih značilnosti zdravila (SmPC) in Podrobnih podatkov o zdravilih (vir: CBZ)

07.06.2013

V bazi NENSI v priponkah izdelkov za humana zdravila odslej objavljamo Navodilo za uporabo (PIL) in Povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC)

seveda le, če sta listini objavljeni v CBZ,  ter prikazujemo podrobne podatke o posameznem zdravilu, kot so objavljeni v  Centralni bazi zdravil (CBZ). Podatke prenašamo (osvežujemo) dnevno, pričakujemo pa, da bo upravljavec baze CBZ v kratkem omogočil neposreden dostop do podatkov o posameznem zdravilu na svojih spletnih straneh in dnevni prenosi ne bodo več potrebni.