Cenik storitev

  

Veljavnost cenika je od 1.1.2023 dalje.

 

Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih / uporaba spletnih obrazcev / uporaba spletnih servisov / obveščanje / pavšali:

 • Celoletna uporaba spletnih obrazcev za posredovanje podatkov v bazo NENSI in vpogledovanje v podatke lastnih izdelkov za enega uporabnika: 66,0000 €.
 • Celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke vseh izdelkov za enega uporabnika: 66,0000 €.
 • Celoletna uporaba spletnih servisov za enega uporabnika: 66,0000 €.
 • Celoletno obveščanje enega uporabnika o novih izdelkih (1x tedensko), spremembah podatkov o izdelkih (dnevno) in deaktivacijah izdelkov (1x tedensko): 66,0000 €.
 • Celoletni pavšal za eno lekarniško enoto: 264,00 €.

Te storitve zaračunamo ob pričetku koriščenja storitve sorazmerno za dobo do konca leta oziroma v celoti meseca januarja za tekoče leto.

 

Posredovanje podatkov:

 • Priprava in posredovanje podatkov iz baze NENSI v Excel obliki (na zahtevo naročnika, za vsak posamičen primer): 11,0000 €.

Posredovane podrobne podatke o izdelkih / spremljajočih šifrantih zaračunamo po tarifi za izvoz podatkov s spletnimi servisi. Skrbnikom izdelkov posredovanja podrobnih podatkov o njihovih izdelkih ne zaračunavamo. 

 

Vpis podatkov o izdelkih:

 • Vpis podatkov o izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov): 22,2790 €.
 • Priprava predloga za vpis oz. spremembo, če podatki niso posredovani s spletnimi obrazci, ki so na voljo: 11,0000 €.

 

Vzdrževanje podatkov o izdelkih:

 •    1,2254 € mesečno za vzdrževanje izdelka;
 •  22,2790 € za aktiviranje neaktivnega izdelka.

Za evidenčno vpisan izdelek zaračunamo vzdrževanje po njegovi aktivaciji v skladu s cenikom. Vzdrževanje pričnemo zaračunavati šele v naslednjem mesecu po vpisu izdelka v bazo. Primer: za izdelek, ki je bil vpisan v bazo 3. maja, vzdrževanja za mesec maj ne zaračunamo.

 

Izvoz podatkov s spletnimi servisi:

 • Izvoz osnovnih podatkov o izdelku: 0,1223 €;
 • Izvoz podrobnih podatkov o izdelku: 2,4508 €;
 • Izvoz podrobnih podatkov posamezne postavke kateregakoli spremljajočega šifranta: 0,6127 €.

        Skrbnikom izdelkov izvoza podatkov o njihovih izdelkih ne zaračunavamo.     

  

Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.

 

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 

 

 

Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 1.1.2023 usklajene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2022.

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10815