Arhiv 30.06.2016

 

Veljavnost cenika od 01.01.2016 dalje.
 
Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih:
  • 32,2451 € za celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke izdelkov in možnost koriščenja spletnih storitev za enega uporabnika. 
Vpis podatkov o izdelkih:
  • 10,7484 € za vpis podatkov o izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov);
  • Za vpis podatkov o zdravilu priznavamo 100% popust.
  • Za vpis podatkov o medicinskem pripomočku priznavamo 100% popust.
 Vzdrževanje podatkov o izdelkih:
  • 1,0748 € mesečno za vzdrževanje zdravila;
  • 0,5374 € mesečno za vzdrževanje medicinskega pripomočka;
  • 0,3763 € mesečno za vzdrževanje ostalih izdelkov.
Vzdrževanje pričnemo zaračunavati šele v naslednjem mesecu po vpisu izdelka v bazo. Primer: za izdelek, ki je bil vpisan v bazo 3. maja, vzdrževanje za mesec maj ne zaračunamo.
 
Izvoz podatkov (spletne storitve):
  • 0,1074 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega osnovni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 1,0748 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 0,5374 € za vsako postavko posameznega spremljajočega šifranta, katere podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku.
 
Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.
 
Podrobnosti in način plačila so opredeljeni v pogodbi. 
 
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 
 
 
Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 01.01.2016 usklajene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2015 (http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5701&idp=2&headerbar=1).
 
Izračun uskladitve cen z rastjo življenjskih stroškov najdete tukaj.