Arhiv 31.12.2011

 

Veljavnost cenika do 31.12.2011.
 
Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih:
  • 30,6600 € za celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke izdelkov in možnost koriščenja spletnih storitev za enega uporabnika. 
Vpis podatkov o izdelkih:
  • 10,2200 € za vpis podatkov o novem izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov).
Vzdrževanje podatkov o izdelkih:
  • 1,0220 € mesečno za vzdrževanje zdravila;
  • 0,5110 € mesečno za vzdrževanje medicinskega pripomočka;
  • 0,3577 € mesečno za vzdrževanje ostalih izdelkov.
Izvoz podatkov (spletne storitve):
  • 0,1022 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega osnovni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 1,0220 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 0,5110 € za vsako postavko posameznega spremljajočega šifranta, katere podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku.
 
Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.
 
Podrobnosti in način plačila so opredeljeni v pogodbi. 
 
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 
 
 
Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 01.01.2011 usklajene z indexom rasti življenjskih potrebščin za leto 2010 ( http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3666 ).