Arhiv 31.12.2012

 

Veljavnost cenika do 31.12.2012.
 
Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih:
  • 31,2732 € za celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke izdelkov in možnost koriščenja spletnih storitev za enega uporabnika. 
Vpis podatkov o izdelkih:
  • 10,4244 € za vpis podatkov o novem izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov).
Vzdrževanje podatkov o izdelkih:
  • 1,0424 € mesečno za vzdrževanje zdravila;
  • 0,5212 € mesečno za vzdrževanje medicinskega pripomočka;
  • 0,3649 € mesečno za vzdrževanje ostalih izdelkov.
Izvoz podatkov (spletne storitve):
  • 0,1042 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega osnovni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 1,0424 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 0,5212 € za vsako postavko posameznega spremljajočega šifranta, katere podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku.
 
Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.
 
Podrobnosti in način plačila so opredeljeni v pogodbi. 
 
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 
 
 
Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 01.01.2012 usklajene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2011 ( http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=4440).