Arhiv 31.12.2015

 

Veljavnost cenika od 01.01.2015 dalje.

 

Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih:

  • 32,4071 € za celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke izdelkov in možnost koriščenja spletnih storitev za enega uporabnika. 

Vpis podatkov o izdelkih:

  • 10,8024 € za vpis podatkov o izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov);
  • Za vpis podatkov o zdravilu priznavamo 100% popust.
  • Za vpis podatkov o medicinskem pripomočku priznavamo 100% popust.

 Vzdrževanje podatkov o izdelkih:

  • 1,0802 € mesečno za vzdrževanje zdravila;
  • 0,5401 € mesečno za vzdrževanje medicinskega pripomočka;
  • 0,3782 € mesečno za vzdrževanje ostalih izdelkov.

Vzdrževanje pričnemo zaračunavati šele v naslednjem mesecu po vpisu izdelka v bazo. Primer: za izdelek, ki je bil vpisan v bazo 3. maja, vzdrževanje za mesec maj ne zaračunamo.

 

Izvoz podatkov (spletne storitve):

  • 0,1079 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega osnovni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 1,0802 € za vsak izdelek drugih predlagateljev, katerega podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku;
  • 0,5401 € za vsako postavko posameznega spremljajočega šifranta, katere podrobni podatki so bili izvoženi za prenos k naročniku.

 

Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.

 

Podrobnosti in način plačila so opredeljeni v pogodbi. 

 

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 

 

 

Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 01.01.2015 usklajene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2014 (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6751).

 

Izračun uskladitve cen z rastjo življenjskih stroškov najdete tukaj.