Arhiv 31.12.2017

 

Veljavnost cenika je od 01.01.2017 dalje.
 
Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih / uporaba spletnih servisov:
  • 32,4063 € za celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke izdelkov ali uporabo spletnih servisov za enega uporabnika.
Storitev zaračunamo ob dodelitvi prijave sorazmerno za dobo do konca leta oziroma v celoti meseca januarja za tekoče leto.
    
 Vpis podatkov o izdelkih:
  • 10,8021 € za vpis podatkov o izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov);
Za vpis podatkov o zdravilu ter vpis podatkov o medicinskem pripomočku priznavamo 100% popust. Za evidenčno vpisan izdelek zaračunamo vpis po njegovi aktivaciji v skladu s cenikom.
    
Vzdrževanje podatkov o izdelkih:
  • 1,0802 € mesečno za vzdrževanje zdravila;
  • 0,5401 € mesečno za vzdrževanje medicinskega pripomočka;
  • 0,3782 € mesečno za vzdrževanje ostalih izdelkov.
Za evidenčno vpisan izdelek zaračunamo vzdrževanje po njegovi aktivaciji v skladu s cenikom. Vzdrževanje pričnemo zaračunavati šele v naslednjem mesecu po vpisu izdelka v bazo. Primer: za izdelek, ki je bil vpisan v bazo 3. maja, vzdrževanje za mesec maj ne zaračunamo. 
    
Izvoz podatkov (spletni servisi):
  • 0,1079 € za vsak izvoz osnovnih podatkov o izdelku;
  • 1,0802 € za vsak izvoz podrobnih podatkov o izdelku;
  • 0,5401 € za vsak izvoz podrobnih podatkov posamezne postavke kateregakoli spremljajočega šifranta.
Izvoza podatkov o izdelkih, katerih skrbnik je naročnik izvoza, ne zaračunavamo! 
 
Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.
 
Podrobnosti in način plačila so opredeljeni v pogodbi. 
 
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 
 
 
Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 01.01.2017 usklajene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2016. Indeksi so objavljeni na:
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6436&idp=2&headerbar=1.
 
 
Izračun uskladitve cen z rastjo življenjskih stroškov najdete tukaj.