Arhiv 31.12.2018

  

Veljavnost cenika je od 01.01.2018 dalje.

 

Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih / uporaba spletnih servisov:

  • 32,9572 € za celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke izdelkov ali uporabo spletnih servisov za enega uporabnika.

Storitev zaračunamo ob dodelitvi prijave sorazmerno za dobo do konca leta oziroma v celoti meseca januarja za tekoče leto.

    

 Vpis podatkov o izdelkih:

  • 10,9857 € za vpis podatkov o izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov);

Za vpis podatkov o zdravilu ter vpis podatkov o medicinskem pripomočku priznavamo 100% popust, v primeru vpisa preko spletnega obrazca.

Za evidenčno vpisan izdelek zaračunamo vpis po njegovi aktivaciji v skladu s cenikom.

    

Vzdrževanje podatkov o izdelkih:

  • 1,0986 € mesečno za vzdrževanje zdravila;
  • 0,5493 € mesečno za vzdrževanje medicinskega pripomočka;
  • 0,3846 € mesečno za vzdrževanje ostalih izdelkov.

Za evidenčno vpisan izdelek zaračunamo vzdrževanje po njegovi aktivaciji v skladu s cenikom. Vzdrževanje pričnemo zaračunavati šele v naslednjem mesecu po vpisu izdelka v bazo. Primer: za izdelek, ki je bil vpisan v bazo 3. maja, vzdrževanje za mesec maj ne zaračunamo. 

    

Izvoz podatkov (spletni servisi):

  • 0,1097 € za vsak izvoz osnovnih podatkov o izdelku;
  • 1,0986 € za vsak izvoz podrobnih podatkov o izdelku;
  • 0,5493 € za vsak izvoz podrobnih podatkov posamezne postavke kateregakoli spremljajočega šifranta.

Izvoza podatkov o izdelkih, katerih skrbnik je naročnik izvoza, ne zaračunavamo! 

 

Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.

 

Podrobnosti in način plačila so opredeljeni v pogodbi. 

 

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). 

 

 

Cene storitev so skladno s politiko podjetja s 01.01.2018 usklajene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2017. Indeksi so objavljeni na:

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7171.

 

 

Izračun uskladitve cen z rastjo življenjskih stroškov najdete tukaj.