Arhiv 31.12.2022

Veljavnost cenika je od 01.12.2019 dalje.
 
Vpogledovanje v podrobne podatke o izdelkih / uporaba spletnih obrazcev / uporaba spletnih servisov / obveščanje / pavšali:
 • Celoletna uporaba spletnih obrazcev za posredovanje podatkov v bazo NENSI in vpogledovanje v podatke lastnih izdelkov za enega uporabnika: 60,0000 €.
 • Celoletno neomejeno vpogledovanje v podrobne podatke vseh izdelkov za enega uporabnika: 60,0000 €.
 • Celoletna uporaba spletnih servisov za enega uporabnika: 60,0000 €.
 • Celoletno obveščanje enega uporabnika o novih izdelkih (1x tedensko), spremembah podatkov o izdelkih (dnevno) in deaktivacijah izdelkov (1x tedensko): 60,0000 €.
 • Celoletni pavšal za eno lekarniško enoto: 240,00 €.
Te storitve zaračunamo ob pričetku koriščenja storitve sorazmerno za dobo do konca leta oziroma v celoti meseca januarja za tekoče leto.
 
Posredovanje podatkov:
 • Priprava in posredovanje podatkov iz baze NENSI v Excel obliki (na zahtevo naročnika, za vsak posamičen primer): 10,0000 €.
Posredovane podrobne podatke o izdelkih / spremljajočih šifrantih zaračunamo po tarifi za izvoz podatkov s spletnimi servisi. Skrbnikom izdelkov posredovanja podrobnih podatkov o njihovih izdelkih ne zaračunavamo. 
 
Vpis podatkov o izdelkih:
 • Vpis podatkov o izdelku (enotna cena za vse tipe izdelkov): 22,2790 €.
 • Priprava predloga za vpis oz. spremembo, če podatki niso posredovani s spletnimi obrazci, ki so na voljo: 10,0000 €.
 
Vzdrževanje podatkov o izdelkih:
 •    1,1140 € mesečno za vzdrževanje izdelka;
 •  22,2790 € za aktiviranje neaktivnega izdelka.
Za evidenčno vpisan izdelek zaračunamo vzdrževanje po njegovi aktivaciji v skladu s cenikom. Vzdrževanje pričnemo zaračunavati šele v naslednjem mesecu po vpisu izdelka v bazo. Primer: za izdelek, ki je bil vpisan v bazo 3. maja, vzdrževanja za mesec maj ne zaračunamo.
 
Izvoz podatkov s spletnimi servisi:
 • Izvoz osnovnih podatkov o izdelku: 0,1112 €;
 • Izvoz podrobnih podatkov o izdelku: 2,2280 €;
 • Izvoz podrobnih podatkov posamezne postavke kateregakoli spremljajočega šifranta: 0,5570 €.
        Skrbnikom izdelkov izvoza podatkov o njihovih izdelkih ne zaračunavamo.     
  
Popusti se obračunavajo glede na količine opravljenih oziroma koriščenih storitev v posameznem mesecu.
 
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV).