Partnerji

 

Spoštovani!

 
Baza podatkov o izdelkih NENSI je rezultat prizadevanj slovenskih veletrgovin poenotiti identifikacijo izdelkov na področja zdravstva v našem prostoru.
 
Zavedamo se, da lahko le s skupnimi močmi gradimo in vzdržujemo tako obsežen projekt. Vaše znanje, izkušnje in stkane vezi s proizvajalci predstavljajo neprecenljiv vir dragocenih podatkov o izdelkih, ki jih želimo skupaj z vami oblikovati v elektronski obliki in predstaviti slovenski javnosti.   

K sodelovanju vabimo:

 

-     slovenske proizvajalce izdelkov, ki so v prometu na področju zdravstva (ne le zdravil in medicinskih pripomočkov, temveč vseh izdelkov asortimentov veletrgovin,  javnih in bolnišničnih lekarn, bolnišnic, specializiranih trgovin, zdravstvenih domov, domov za starejše občane, idr.);

-       zastopnike tujih proizvajalcev tovrstnih izdelkov;

-       veletrgovce z izdelki s področja zdravja;

-       javne lekarne;

-       bolnišnične lekarne;

-       specializirane trgovine;

-       bolnišnice;

-       zdravstvene domove;

-       zdravstvene zavarovalnice;

-       javne ustanove s področja zdravstva;

-       vse druge ustanove in podjetja, ki so kakorkoli povezana z zdravstvom.

 

 

Pridružite se naši veliki družini in s svojimi idejami in zmožnostmi prispevajte k rasti naše skupne, slovenske podatkovne zbirke NENSI!