Postopki vključevanja v projekt

 

 A) Splošno:

 

Dopolnitev informacijskega sistema z NENSI šiframi

 

Vaše zbirke podatkov o izdelkih in postopke izmenjav podatkov o izdelkih z vašimi partnerji je potrebno dopolniti s podatkom o NENSI šifri izdelka, kar boste najlažje uredili s pomočjo vaše IT službe ('programerji'). Zaželeno je, da NENSI šifro izdelka izpisujete na vseh listinah s podatki o izdelkih v komunikaciji z vašimi partnerji, izpis na dobavnicah pa je praviloma obvezen. Prav tako je obvezna uporaba NENSI šifre izdelka v elektronski komunikaciji s podatki naročil in dobavnic.

 

Osnovna dokumentacija (struktura elektronske dobavnice in strukture elektronskih naročil, ki jih uporabljajo veletrgovine v elektronskem poslovanju z lekarnami) je objavljena na naši spletni strani v razdelku 'Dokumentacija'.

 

 

Uparitev asortimenta izdelkov z NENSI šiframi

 

Če je vaš asortiment izdelkov večinoma že vključen v našo podatkovno zbirko (za kar so poskrbele veletrgovine, ustanoviteljice NENSI, ob inicialnem polnjenju baze NENSI s podatki njihovih asortimentov), gre pa za večji asortiment (večjo količino izdelkov), predlagamo, da si olajšate delo z uporabo posebnega programa za uparjanje.

Potrebno je pripraviti seznam vseh izdelkov vašega asortimenta v obliki Excel tabele in ga posredovati na naš E-naslov. Te podatke pripravimo za uporabo v programu za uparjanje, s katerim dodelite NENSI šifre izdelkom vašega asortimenta. Za delo s programom za uparjanje vas izobrazimo in vam dodelimo prijavo in geslo. Vse, kar potrebujete, je dostop do Interneta in, seveda, nekaj vloženega dela. Rezultat uparjanja je zopet Excel tabela, kjer so vaši podatki o izdelkih opremljeni' še z NENSI šifro izdelka in s pomočjo katere vaša IT služba ('programerji') dopolni vašo podatkovno zbirko o izdelkih z NENSI šifro izdelka.

 

Lekarne: če uporabljate računalniško podprte informacijske sisteme programskih hiš Hakl IT, SRC Infonet ali Pharmaco, vam za uparitev ni potrebno skrbeti. Vaša programska oprema je dopolnjena s postopki, ki ob obdelavi elektronskih dobavnic vaših dobaviteljev vaše podatke o izdelkih avtomatično dopolnjuje z NENSI šiframi izdelkov. Uparitev oziroma vpis šifer poteka postopoma, kot prevzemate izdelke. Seveda pa mora vaš dobavitelj svoj informacijski sistem dopolniti z NENSI šifro izdelka. Seznam naših partnerjev, ki v svoje informacijske sisteme vpeljujejo oziroma so že vpeljali NENSI šifro izdelka, je objavljen v  razdelkih 'Naši partnerji' in 'Ostali uporabniki'. 

 

Vsa potrebna dokumentacija za uparitev (postopki, podatkovne strukture) je objavljena na naši spletni strani v razdelku 'Dokumentacija'.

 

 

Vpis NENSI šifer izdelkom

 

V primeru, ko je vaš asortiment skromnejši (do nekako 100 izdelkov) pa lahko dopolnite vašo podatkovno zbirko o izdelkih z NENSI šifro izdelka kar 'ročno' – to v praksi pomeni, da na naši spletni strani poiščete izdelek in zanj določeno NENSI šifro prenesete (kopirate, prepišete) v vaš katalog – zbirko podatkov o izdelkih.

 

 

B) Samo za 'skrbnike':

 

 

Dodelitev NENSI šifer izdelkom

Izdelkom, ki nimajo določene NENSI šifre (izdelki še niso vpisani v NENSI bazo), je le-te potrebno določiti. Ob vaši vključitvi v naš projekt je teh podatkov lahko več – včasih kar precej. Ker pa imate verjetno vse zahtevane podatke že pripravljene v elektronski obliki, jih je potrebno le prepisati v Excel tabelo in nam jo posredovati. Podatke vam vrnemo, opremljene z dodeljenimi NENSI šiframi. S pomočjo te tabele vaša IT služba ('programerji') dopolni vašo podatkovno zbirko o izdelkih z NENSI šifro izdelka.

 

Vsa potrebna dokumentacija za pripravo podatkov (postopki in podatkovne strukture) je objavljena na naši spletni strani v razdelku 'Dokumentacija'.

 

 

Dodeljevanje NENSI šifer izdelkom

 

Ko v vaš asortiment dodate nov izdelek, je zanj potrebno pridobiti NENSI šifro in v določenih primerih pridobiti tudi ustrezne šifre spremljajočih šifrantov. Iz te skupine najbolj izstopa šifrant proizvajalcev, ostali (enote mere, klasifikacije, davčne skupine,…) so precej manj podvrženi spremembam.

 

Predlog za dodajanje podatkov o izdelku nam lahko posredujete na več načinov:

-        izpolnete in nam pošljete obrazec za prijavo novega izdelka na naši spletni strani. 'Obdelane' podatke vam vrnemo v obliki Excel tabele, z dodanim podatkom o dodeljeni NENSI šifri izdelka;

-         pošljete elektronski zahtevek s pomočjo spletnih servisov (potrebna je dopolnitev vaše programske opreme, ki oblikuje zahtevek, nam ga posreduje po elektronski poti in 'pobira' podatke o obdelanih predlogih z našega strežnika);

-         pripravite podatke v obliki Excel tabele in nam jo pošljete na naš elektronski naslov. Podatke obdelamo in vam jih vrnemo – tudi v Excel obliki – z dodano NENSI šifro izdelka.

 

Vsa potrebna dokumentacija (navodila, opisi postopkov in podatkovnih struktur, standardov poimenovanj izdelkov, idr.) je objavljena na naši spletni strani v razdelku 'Dokumentacija'.