Seznam izdelkov

Prosim, počakajte. Pripravljam podatke.

šifra, kratek naziv, enota mere ali oznaka proizvajalca:
 
 

Za več podatkov kliknite na NENSI šifro izdelka
NENSI 
šifra 
Kratek naziv Enota 
mere
Oznaka 
proizv.
1033949 PROLIFE ENZIMI KPS 30X KOS ZETA
1039762 PROLIFE NAPITEK STEKL 8ML 7X KOS ZETA
1009393 PROLIFE KPS 20X KOS ZETA
1009395 PROLIFE PASTILE 24X KOS ZETA
1003627 PERSEN OBL TBL 40X KOS ZENT
1003628 PERSEN FORTE KPS TRDE 20X KOS ZENT
1029541 PERSEN FORTE KPS TRDE 30X KOS ZENT
1037471 NEOPERSEN KPS TRDE 40X KOS ZENT
1018389 ACTONEL 75MG FILM OBL TBL 6X KOS ZENT
1018396 ALPHA D3 1MCG KPS MEHKE 30X KOS ZENT
1029760 NEOPERSEN KPS TRDE 20X KOS ZENT
1002510 ALPHA D3 0,25MCG KPS MEHKE 50X KOS ZENT
1048655 RESELIGO 3,6MG IMPL NAP BR 1X KOS ZENT
1048656 RESELIGO 10,8MG IMPL NAP BR 1X KOS ZENT
1049409 PERSENOSAN OBL TBL 30X KOS ZENT
1062109 DISPOFINE IGLA 0,9X40MM ST 100X KOS ZARY
1062110 DISPOFINE IGLA 1,1X40MM ST 100X KOS ZARY
1062111 DISPOFINE IGLA 1,8X40MM ST 100X KOS ZARY
1062112 DISPOFINE IGLA 2,1X40MM ST 100X KOS ZARY
1062141 COMBI ZAMAŠEK IV 100X KOS ZARY
1061501 KATET URIN SILKOLATEX CH16 10X KOS ZARY
1062716 XELA REDERM 1,1% BRIZGA 2ML 1X KOS YURI
1062717 XELA REDERM 1,8% BRIZGA 2ML 1X KOS YURI
1062718 XELA REDERM 2,2% BRIZGA 2ML 1X KOS YURI
1062719 XELA REDERM 1,1% BRIZGA 1ML 1X KOS YURI
1062720 ALEXA MEDIUM 17,5MG/ML BRIZ 1ML KOS YURI
1062721 ALEXA VOLUME 20MG/ML BRIZ 1ML KOS YURI
1038996 CLICKFINE IGLA INZ 0,23X4MM100X KOS YPSO
1038997 CLICKFINE IGLA INZ 0,25X6MM100X KOS YPSO
1038998 CLICKFINE IGLA INZ 0,25X8MM100X KOS YPSO
1053684 CLICKFINE IGLA INZ 0,25X5MM100X KOS YPSO
1054509 MICROLIFE USB KABEL WBP OF.MINI KOS YONG
1042349 METALIZIRANA FOLIJA 160CMX210CM KOS YIWU
1051098 MEDIBLINK ALKO ROBČEK M140 100X KOS YINJ
1060112 YASENKA OMNIFLEX H&C GEL 100ML KOS YASE
1061149 YASENKA D-MANOZA DIREKT VR 20X KOS YASE
1061150 YASENKA LENISAL DUO EFFECT 20X KOS YASE
1061151 YASENKA LENISAL ISLA+ŽAJB+C 20X KOS YASE
1061152 YASENKA LENISAL META,HIAL,M 20X KOS YASE
1061160 YASENKA SKIN AGE HAIR 500ML 2+1 KOS YASE
1061161 YASENKA VIT CODE C1000 Š,TBL20X KOS YASE
1061162 YASENKA VIT CODE C1000 PRAŠ 20X KOS YASE
1061163 YASENKA VIT CODE FERRO PRAŠ 20X KOS YASE
1061234 YASENKA LENISAL RESP.ISOT 30ML KOS YASE
1061235 YASENKA LENISAL RESP.HIPER 30ML KOS YASE
1059241 YASENKA VLAŽ ROB BABY SENS 72X KOS YASE
1062077 YASENKA SKIN AGE TRI.TEK 500ML KOS YASE
1062078 YASENKA URO BAL.FORTE PRAH 10X KOS YASE
1046201 YASENKA IMUNO BG 500 KPS 30X KOS YASE
1046205 YASENKA SIRUP JEGLIČ 150ML KOS YASE
1046207 YASENKA OMEGA 3 KPS 75X KOS YASE
1053759 YASENKA SKIN AGE COLL.PRAŠ 100G KOS YASE
1053760 YASENKA IMUNO BG SIR 125ML 1+1 KOS YASE
1051674 YASENKA SKIN AGE ADV.SIR 500ML KOS YASE
1059836 YASENKA SKIN AGE PRES.500ML 2+1 KOS YASE
1059141 YASENKA BOULARDY KPS 10X KOS YASE
1059142 YASENKA IMUNO BG 700 PL KPS60X KOS YASE
1059143 YASENKA VIT CODE C 500 KPS 30X KOS YASE
1059144 YASENKA IMUNO D3 DIR.PRAŠ 30X KOS YASE
1059145 YASENKA LENISAL CALM SIR 150ML KOS YASE
1059146 YASENKA LENISAL CLEAN SIR 150ML KOS YASE
1059147 YASENKA LENISAL ZE.PROP PRŠ30ML KOS YASE
1058605 YASENKA SKIN AGE ELEG.TEK 500ML KOS YASE
1058633 YASENKA OMNIFLEX TEK 500ML KOS YASE
1058901 YASENKA VIT CODE MULTI C.KPS30X KOS YASE
1062291 YASENKA LENISAL LOLLY TRAVEL30X KOS YASE
1062300 YASENKA VIT CODE KALCIJ+ 20X1+1 KOS YASE
1044480 YASENKA SIRUP TRPOTEC 150ML KOS YASE
1044481 YASENKA SIRUP NAVAD SLEZ 150ML KOS YASE
1052124 YASENKA URO BALANCE TEK 250ML KOS YASE
1053226 YASENKA IMUNO C 1000 TBL20X 1+1 KOS YASE
1062661 YASENKA IMUNO+ DEFEND PRAH 10X KOS YASE
1062897 YASENKA SKIN PRES.500ML2X+HAIR KOS YASE
1062918 YASENKA SKIN AGE KR INTENSE50ML KOS YASE
1062919 YASENKA SKIN AGE RETIN.SER 30ML KOS YASE
1062920 YASENKA SKIN AGE HYDRA SER 30ML KOS YASE
1062921 YASENKA SKIN AGE KR ACTIVE 50ML KOS YASE
1057772 YASENKA IMUNO ROY.1500 AMP 16X KOS YASE
1057773 YASENKA LENISAL LOLLY THROAT30X KOS YASE
1057774 YASENKA LENISAL LOLLY VIT C 30X KOS YASE
1057775 YASENKA MV+INULIN SIRUP 225ML KOS YASE
1057926 YASENKA SKIN AGE PRES.TEK 500ML KOS YASE
1058373 YASENKA SKIN AGE HAIR TEK 500ML KOS YASE
1058374 YASENKA SKIN AGE MSM PRAH VR20X KOS YASE
1060653 YASENKA SKIN AGE ACT B.TEK500ML KOS YASE
1060654 YASENKA OMNIFLEX HY.ENER TBL20X KOS YASE
1055272 YASENKA SKIN AGE ADV.500ML2+1GR KOS YASE
1055297 YASENKA IMU.C 1000 PL TBL20X1+1 KOS YASE
1055298 YASENKA VIT CODE MUL.TBL20X 1+1 KOS YASE
1055977 YASENKA OMNIFLEX TEK 500ML2+1GR KOS YASE
1055978 YASENKA VIT CODE MG+ TBL20X 1+1 KOS YASE
1057424 YASENKA MG 375 EFF.20X AKC2+1GR KOS YASE
1052168 KLORELA YAEYAMA ALGA TBL 100X KOS YAEY
1052169 KLORELA YAEYAMA ALGA TBL 200X KOS YAEY
1052170 KLORELA YAEYAMA ALGA TBL 400X KOS YAEY
1060027 BRAUN PULZ OKSIMETER 1 YK-81CEU KOS XUZH
1058531 BOSON RAPID SARS-COV-2 TEST 5X KOS XIBB
1058529 BOSON RAPID SARS-COV-2 TEST 1X KOS XIBB
1050154 ACCUFUSER 300ML 1,5ML/H 10X KOS WYM
1050155 ACCUFUSER 300ML 2ML/H 10X KOS WYM