Zakaj NENSI

 

Potreba po enotni identifikaciji izdelkov v zdravstvu v slovenskem prostoru

 

Eden pomembnejših elementov  učinkovitosti procesov v prometu z izdelki je gotovo učinkovita komunikacija.  Pri njenem uresničevanju pa se podjetja in ustanove, vključene v verigo preskrbe prebivalstva z zdravili, medicinsko tehničnimi pripomočki in sorodnimi izdelki, srečujejo z ovirami, ki učinkovitost komunikacije o izdelkih močno zmanjšujejo.

 

Precejšnji problemi tako lekarn, bolnišnic, zdravstvenih domov, specializiranih trgovin kot tudi njihovih dobaviteljev  pri pripravi javnih naročil za zdravila in medicinsko tehnične pripomočke, premalo učinkoviti procesi in otežena sledljivost izdelkov pri naročanju, dobavi, prodaji, analizah, … pomanjkanje enotnega pregleda ponudbe farmacevtskih in drugih izdelkov v zdravstvu na slovenskem trgu so tako, po zgledu številnih evropskih držav, pripeljali do razmišljanja o vzpostavitvi enotne baze podatkov o izdelkih v slovenskem prostoru.

 
V iskanju ustrezne rešitve za odpravo ovir in uresničitve ideje o vzpostavitvi enotne baze podatkov o izdelkih na nacionalni ravni so se našle vodilne veledrogerije v Sloveniji in pripravile temelje za enotno identifikacijo izdelkov v zdravstvu ter v ta namen ustanovile
NENSI, družbo za obdelavo in vzdrževanje podatkovnih baz o izdelkih, d.o.o..